Retningslinjer for køb hos Jakobs Cafe & Bar.

Ved at handle på Jakobscafe.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, at du holder dig løbende opdateret herom.

Om forholdet mellem billetkøberen og Jakobs Cafe & Bar

Billetters gyldighed
Jakobs Cafe & Bar påtager sig ikke gyldigheden af billetter, ikke købt gennem Jakobs Cafe & Bar eller anden af gyldig billet udbyder.

Forsendelse og risiko vedrørende fysiske billetter
Jakobs Cafe & Bar gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber, og Jakobs Cafe & Bar påtager sig intet ansvar eller risiko for fysiske billetters hændelige undergang, forringelse, bortkomst eller beskadigelse under forsendelsen til køber.
Jakobs Cafe & Bar hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtastningen af kontaktoplysninger. Jakobs Cafe & Bar hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunder i tide.

Refundering og aflysning
Købte billetter refunderes i op til 3 dage (72 timer) efter billetkøbet. I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb helt automatisk. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Det er ikke muligt at tilgå kvitteringssiden – med alle oplysninger om din transaktion – efterfølgende via Jakobscafe.dk, da kvitteringen sendes pr. E-mail. Du kan altid se dine aktuelle reservationer og køb under ”Min side”.

Forbehold
Jakobs Cafe & Bar forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.

Om betaling og fortrydelsesret

Betaling
På Jakobscafe.dk modtages betaling med følgende betalingskort:

Visa.
MasterCard.
Mobilepay

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til Clearhouse via en sikker forbindelse.

Fortrydelsesret
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Se dog afsnit herunder.

Ønskes der at benytte fortrydelsesretten, skal der sendes en mail med ordre nummer til Sund@Jakobscafe.dk senest 48 timer efter køb er fortaget.

Bemærk, at selve tilbagebetalingen af dine penge kan tage nogle dage, efter din anmodning om refundering er blevet godkendt.

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Om fremsættelse af klage
Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse via Sund@Jakobscafe.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Overdragelse
Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed
Det er, jf. “Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.

Du kan dog lovligt overdrage din billet til en anden fan til pålydende værdi. Ønsker du at overdrage din billet til en anden.

Generelle betingelser
Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er først indgået en bindende aftale, når Jakobs Cafe & Bar har modtaget/registreret betaling.
Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold
Jakobs Cafe & Bar tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.